make dreams come true

sausio 09, 2012

Literatūros sąrašas

šiandien man iš žiemos miego pažadino gautas privalomos literatūros sąrašas 11 klasei...:

1. F. Dostojevskio romanas ''Nusikaltimas ir bausmė";
2. Žemaitės apsakymas "Petras Kurmelis";
3. B. Sruogos poetinė drama "Milžino paunksmėj";
4. F. Kafkos novelė "Metamorfozės";
5. Š. Raganos apysaka "Sename dvare";
5. V. Mykolaičio-Putino romanas "Altorių šešėlyje";
6. V. Krėvės-Mickevičiaus drama "Skirgaila";
7. J. Tumo-Vaižganto apysaka "Dėdės ir dėdienės".

Neprivaloma lit.:
Onorė de Balzakas "Tėvas Gorijo";
J. Biliūnas "Liūdna pasaka" (novelių rinkinys);
I. Šeinius "Vasaros vaišės";
A. Vaičiulaitis "Vidudienio kaimo smuklėj";
J. Tumas-Vaižgantas "Nebylys", "Pragiedruliai" ir kt.